PL DE EN
Wählen Sie die Sprache
 
 
 

ENES Magnesy Paweł Zientek Sp. k.

ul. Wolczynska 133, bud. 6
01-919 Warschau, Polen
tel. +48/22/7331465
e-mail:
 

Dauermagnetblock zur Eisenseparierung 210x70x12 / N

  Netto Brutto:
PREIS 67,00 EUR 82,41 EUR
Erhältliche Menge 0 Stk 
Zum Warenkorb:
Erweitern
Verringern
Stk
Länge: 210 mm
Breite: 70 mm
Höhe: 12 mm
 

Beschreibung

Separator mo¿e byæ zamontowany nad ta¶moci±giem s³u¿y do wychwytywania niepo¿±danych ¿elaznych elementów z transportowanych substancji (przemys³ spo¿ywczy, przetwórstwo tworzyw sztucznych, surowce mineralne, recykling itp.). Zamontowany pod pewnym k±tem mo¿e tak¿e s³u¿yæ jako separator zsypowy. Obudowa ze stali kwasoodpornej zawiera obwód magnetyczny z magnesów ferrytowych. Magnetycznie czynna jest powierzchnia dolna separatora. W p³ycie znajduj± siê dwa otwory o ¶rednicy 10 mm s³u¿±ce do zamocowania.

Na zamówienie wykonujemy separatory magnetyczne o dowolnie wybranych wymiarach. Parametry magnetyczne, zasiêg dzia³ania i wymiary dobierane s± zgodnie z wymaganiami Klientów.

Indukcja magnetyczna na ¶rodku powierzchni bieguna magnetycznego wynosi ~0,27 [T]. (2700 Gs)

Indukcja magnetyczna na ¶rodku powierzchni pomiêdzy biegunami magnetycznymi wynosi ~0,20 [T] (2000 Gs).

Indukcja magnetyczna na ¶rodku powierzchni pomiêdzy biegunami magnetycznymi i dystansie: (0,001 T = 10 Gs)
   5 mm od separatora wynosi ~0,190 [T],
  20 mm od separatora wynosi ~0,069 [T],
  40 mm od separatora wynosi ~0,025 [T],
 
60 mm od separatora wynosi ~0,011 [T],

Przyk³adowy zasiêg dzia³ania dla ró¿nych wychwytywanych przedmiotów:  spinacz do papieru - 100 mm.

W separatorze magnetycznym zastosowano spiekane magnesy neodymowe. Maksymalna temperatura pracy dla separatorów magnetycznych z magnesami ferrytowymi wynosi ok. 80°[C]

UWAGA! Nieostro¿ne obchodzenie siê z urz±dzeniem mo¿e spowodowaæ obra¿enia r±k!

Ciê¿ar separatora wynosi: ~1,0 [kg]

Anlagen

Keine Anlagen.
 
Bitte warten! Die Daten werden bearbeitet.
 
<